CHRUDIM—WIEN—LJUBLJANA—TRIESTE
ČESKÁ REPUBLIKA—ÖSTERREICH—SLOVENIA—ITALIA

Projekt POCTA JOSEFU RESSELOVI se teď přesunuje do zahraničí. Ve druhé polovině září se uskuteční happening a výstava Resselových vynálezů před Technickou univerzitou ve Vídni. Spolek RESSEL na této akci spolupracuje už  několikátým rokem také s Velvyslanectvím ČR v Rakousku. Další velvyslanectví, tentokrát ve Slovinsku, se do úzké spolupráce zapojilo v loňském roce. Letos v říjnu, stejně jako vloni, položí v den výročí úmrtí Josefa Ressela u jeho pomníku v Lublani květiny.

Chrudim a Pardubický kraj se mohou celému světu chlubit, že právě odsud pochází „první skutečný Evropan“. Řeč je o Josefu Resselovi, lesníkovi a vynálezci, jehož objevy ovlivnily rozvoj řady oborů. Tím pravděpodobně největším vynálezem je lodní šroub.  

Ressel jej testoval před sto devadesáti lety v Itálii, vynález mu ale Akademie věd ve Washingtonu přiznala až v roce 1866, devět let po jeho smrti. Život a dílo Josefa Ressela každoročně připomíná nezisková organizace RESSEL, z.s.  rámci mezinárodního dopravního projektu POCTA JOSEFU RESSELOVI.

Cílem projektu není jen oslava vynálezce. Je to také podpora a osvěta rozvojových projektů v dopravě a snaha podpořit rozvoj cestovního ruchu v regionu i vzdělávání ve školách. „V několika městech u nás v České republice, ale také v zahraničí se konají happeningy, výstavy i vzpomínkové akce. Současně vzniká filmový dokument, jehož cílem je nejenom vzdělávat veřejnost, ale také ji inspirovat k návštěvě míst, která jsou s Resselem úzce spojena,“ popisuje projekt jeho vedoucí Dáša Hykšová.

Vše začalo v červnu v Chrudimi, kde se Josef Ressel narodil. U jeho pomníku před Regionálním muzeem v Chrudimi se uskutečnil vzpomínkový akt a především výstava o životě Josefa Ressela. K vidění byly i některé z vynálezů chrudimského rodáka. Hravou a vzdělávací formu měla další část projektu, a to v rámci srpnového Sportovního parku Pardubice. Na soutoku řek Chrudimky a Labe představil spolek RESSEL ve vzdělávací části parku nejen vynálezy Josefa Ressela, ale připravil pro děti i netradiční hru se symbolickou plavbou po Chrudimce. 

 

Novinky

Kontakty

Mgr. Dáša Hykšová

vedoucí projektu
e-mail: dasa.hyksova@europr.cz
tel.: +420 774 147 306

Bc. Kateřina Nohavová

tisková mluvčí, PR a marketing
e-mail: katerina.nohavova@europr.cz
tel.: +420 777 065 388 

partneři projektu