CHRUDIM—WIEN—LJUBLJANA—TRIESTE
ČESKÁ REPUBLIKA—ÖSTERREICH—SLOVENIA—ITALIA

LODNÍ ŠROUB

Pohon lodě pomocí parního stroje a šroubu vlastní konstrukce si nechal Josef Ressel patentovat v roce 1827, o dva roky později mu byly další pokusy po nehodě zakázány. Oficiálně byl vynález uznán Akademií věd ve Washingtonu až v roce 1866.

ŠROUBOVÝ LIS PRO VÝROBU VÍNA A OLEJE

Vynález šroubového lisu na víno ulehčil práci mnichům, kteří už nemusejí „šlapat hrozny“. A znamenal rozkvět vinařství po celém světě. Stejného principu se využívá i k výrobě olivového oleje.

KULIČKOVÉ LOŽISKO BEZ MAZÁNÍ

Ložisko je součást technického zařízení, které umožňuje snížení tření při vzájemném otáčivém nebo posuvném pohybu strojních dílů. Jeho historie se vyvíjí již od vynálezu kola. První zpráva o jeho použití pochází už antiky. V roce 1820 bylo patentováno valivé ložisko pro jízdní kola a o 3 roky později byl založen v Evropě první závod na kuličková ložiska. 

ZAŘÍZENÍ PRO PARNÍ VYLUHOVÁNÍ BARVIV A TŘÍSLOVIN

Vyluhování je metoda pro získávání látek z různých, většinou přírodních materiálů. Metod, jak tzv. extrakce dosáhnout, ze několik. Josef Ressel pracoval s parním vyluhováním.

PNEUMATICKÁ POTRUBNÍ DOPRAVA

Potrubní dopravou jsou přepravovány tekuté, sypké, ale i plynné látky. Pneumatická, nebo také tlaková potrubní doprava přepravuje materiály na krátké vzdálenosti. 

BUZOLA

Buzola je jednoduchý přístroj, který slouží k orientaci v terénu a k určování světových stran a azimutu. Základem buzoly je kompas, který svou střelkou ukazuje na magnetický pól Země. 

Novinky

Kontakty

Mgr. Dáša Hykšová

vedoucí projektu
e-mail: dasa.hyksova@europr.cz
tel.: +420 774 147 306

Bc. Kateřina Nohavová

tisková mluvčí, PR a marketing
e-mail: katerina.nohavova@europr.cz
tel.: +420 777 065 388 

partneři projektu