CHRUDIM—WIEN—LJUBLJANA—TRIESTE
ČESKÁ REPUBLIKA—ÖSTERREICH—SLOVENIA—ITALIA

Projekt POCTA JOSEFU RESSELOVI je věnován rodákovi z Chrudimi, lesníkovi a tvůrci mnoha vynálezů, z nichž nejvýznamnější je VYNÁLEZ LODNÍHO ŠROUBU. Poprvé jej otestoval na řece Krka, ve zdokonalování svého vynálezu pokračoval v Terstu. V roce 1827 získal patent, ale po nehodě mu byly další pokusy zakázány. Zemřel bez jakéhokoli uznání. Teprve v roce 1866 mu vynález lodního šroubu oficiálně přiznala Americká akademie věd ve Washingtonu. 

Dne 9. října 2017 uplyne 160 let od úmrtí Josefa Ressela, který je označován za prvního skutečného Evropana.

 

POCTA JOSEFU RESSELOVI
PŘÍSTAV - SPLAVNĚNÍ LABE

červen – říjen 2017

Projekt je pokračováním celoročního programu POCTA JOSEFU RESSELOVI v roce 2016, který se konal u příležitosti 150. výročí uznání patentu lodního šroubu Akademií věd ve Washingtonu. Projekt se konal v městech České republiky a ve vybraných lokalitách zemí bývalého Rakousko-Uherska, kde Josef Ressel pobýval (vzpomínkové akty). Projekt inicioval opravu památníku Josefa Ressela ve slovinské Lublani tamní radnicí. Největší zahraniční akcí byla prezentace života a díla Josefa Ressela ve Vídni za účasti velvyslance ČR v Rakousku a v rámci prezentace Pardubického kraje jako turistické destinace.

červen
POCTA JOSEFU RESSELOVI VE VÍDNI

  • program a výstava věnovaná Josefu Resselovi v česko-rakouské škole
  • podpora cestovního ruchu
  • navázání spolupráce Univerzity Pardubice s Technickou univerzitou ve Vídni

 POCTA JOSEFU RESSELOVI V CHRUDIMI, rodišti Josefa Ressela

  • vzpomínkový akt u příležitosti 224. výročí narození Josefa Ressela

červenec/srpen          
POCTA JOSEFU RESSELOVI V EVROPĚ

  • vzpomínkové akty v Rakousku, Slovinsku, Chorvatsku a v Itálii

říjen

POCTA JOSEFU RESSELOVI V PARDUBICKÉM KRAJI (CHRUDIM, PARDUBICE)

  • vzpomínkový akt u příležitosti 160. výročí úmrtí Josefa Ressela
  • prezentace projektů souvisejících s vodní dopravou - splavnění Labe, výstavba Dopravního uzlu Pardubice včetně Přístavu Pardubice a souvisejících dopravních projektů (rozvoj pardubického letiště, železniční koridor, silniční infrastruktura)
  • akce pro odbornou i laickou veřejnost

Novinky

Kontakty

Mgr. Dáša Hykšová

vedoucí projektu
e-mail: dasa.hyksova@europr.cz
tel.: +420 774 147 306

Bc. Kateřina Nohavová

tisková mluvčí, PR a marketing
e-mail: katerina.nohavova@europr.cz
tel.: +420 777 065 388 

partneři projektu